Szanowni Państwo ! 

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu przedmiot i zakres działalności Kancelarii Prawniczej AD-REM z siedzibą w Gdyni 

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej obsługi prawnej, zarówno dla osób prawnych jaki i  fizycznych oraz innych przedsiębiorców.

Co oferujemy Klientom Naszej Kancelarii:

-szeroki zakres ustnych porad w zakresie poszczególnych gałęzi prawa, a w   szczególności: prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, podatkowego, finansowego, pracy, egzekucyjnego i innych dyscyplin prawniczych.
-sporządzanie pisemnych opinii, pism, pozwów, wniosków, zażaleń, podań, umów, apelacji, kontraktów i innych dokumentów procesowych i poza procesowych w przedmiocie   oferowanych usług.
- doradztwo finansowe w zakresie pożyczek, kredytów i chwilówek oraz leasingu.
- windykacja procesowa i poza procesowa / polubowna/ należności finansowych.

-pomoc i doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców / Spółek osobowych i kapitałowych oraz innych form działalności gospodarczej/

-doradztwo i opiniowanie optymalnego sposobu zabezpieczenia przedsiębiorców przed zdarzeniami losowymi /OC przedsiębiorcy i inne związane dystrybucją towarów lub świadczonymi usługami/.

- doradztwo w wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych /OC i AC, NNW/

- pośrednictwo i doradztwo w zakresie formy i rodzaju wyboru leasingu rzeczy ruchomych i   nieruchomości / leasing finansowy albo operacyjny/ bądź innych form korzystania z rzeczy/ najem, dzierżawa, użyczenie/.

- reprezentacja przed Sądami powszechnymi  oraz innymi organami administracji rządowej lub samorządowej i organami ZUS albo Urzędu Skarbowego

-udzielamy porad oraz wsparcia dla osób niepełnosprawnych w kontaktach z UP, ZUS i PEFRON

-usługi detektywistyczne, które świadczy  renomowana Agencja Detektywistyczna  współpracująca z Nasza Kancelarią.

Pragniemy poinformować, że w ramach świadczonych usług dojeżdżamy do miejsca zamieszkania albo siedziby Naszych klientów.


Zapraszamy do korzystania z Naszych usług !!!