•                              Szanowni Państwo !

Bądzmy  Niewolnikami Prawa, Abysmy Mogli Być Wolni ! CYCERON ( Cicero, Marcus, Tullius 106-43 p.n.e.)( Servi simus iuris, ut liberi fire possimus )

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu przedmiot i zakres działalności Kancelarii Prawniczej AD-REM z siedzibą w Gdyni !

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej obsługi prawnej, zarówno dla osób prawnych jaki i  fizycznych oraz innych przedsiębiorców.

                             Co oferujemy Klientom Naszej Kancelarii:

 

 • szeroki zakres ustnych porad w zakresie poszczególnych gałęzi prawa, a w szczególności: prawa cywilnego,  karnego, administracyjnego, rodzinnego, podatkowego, finansowego, pracy, egzekucyjnego i innych dyscyplin  prawniczych.
 • sporządzanie pisemnych opinii, pism, pozwów, wniosków, zażaleń, podań, umów, apelacji, kontraktów i innych  dokumentów procesowych i poza procesowych w przedmiocie   oferowanych usług.
 •  doradztwo finansowe w zakresie pożyczek, kredytów i chwilówek oraz leasingu.
 • windykacja procesowa i poza procesowa / polubowna/ należności finansowych.
 • pomoc i doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców / Spółek osobowych i kapitałowych oraz innych form działalności gospodarczej/.
 • doradztwo i opiniowanie optymalnego sposobu zabezpieczenia przedsiębiorców przed zdarzeniami losowymi /OC przedsiębiorcy i inne związane  z dystrybucją towarów lub świadczonymi usługami/.
 • doradztwo w wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych /OC i AC, NNW/.
 • pośrednictwo i doradztwo w zakresie formy i rodzaju wyboru leasingu rzeczy ruchomych i   nieruchomości /    leasing finansowy albo operacyjny/ bądź innych form korzystania z rzeczy/ najem, dzierżawa, użyczenie/.
 • reprezentacja przed Sądami powszechnymi  oraz innymi organami administracji rządowej lub samorządowej i    organami ZUS albo Urzędu Skarbowego.
 • udzielamy porad oraz wsparcia dla osób niepełnosprawnych w kontaktach z UP, ZUS i PEFRON.
 • upadłość przedsiębiorców / np. Spółek z o0.o./ oraz upadłość konsumencka / osób nie prowadzących  działalnościgospodarczej/. 
 • fundusze z Unii Europejskiej w postaci pożyczek i dotacji / opracowanie wniosku w imieniu  Beneficjęta/Wnioskodawcy i inne czynności faktyczne oraz prawne związane przedmiotowo z uzyskaniem    środków finansowych z UE.
 • usługi detektywistyczne, które świadczy  renomowana Agencja Detektywistyczna  współpracująca z Nasza  Kancelarią.

 


Pragniemy poinformować, że w ramach świadczonych usług dojeżdżamy do miejsca zamieszkania albo siedziby Naszych klientów.


Zapraszamy do korzystania z Naszych usług !!!